پرهیز از کاربرد کودهای ازته در مزارع چغندرقند کرمانشاه
پرهیز از کاربرد کودهای ازته در مزارع چغندرقند کرمانشاه

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با توصیه به کشاورزان در پرهیز از کاربرد کودهای ازته در مزارع چغندرقند، سبزی و صیفی، گفت: در زراعت‌های ذکر شده، مطابق نظر کارشناسان سمومی انتخاب شود که دوره ماندگاری آن کوتاه باشد. شاهرخ پارسا با توصیه به کشاورزان استان در راستای خودداری از سوزاندن بقایای مزارع برداشت شده، اظهار داشت: […]

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با توصیه به کشاورزان در پرهیز از کاربرد کودهای ازته در مزارع چغندرقند، سبزی و صیفی، گفت: در زراعت‌های ذکر شده، مطابق نظر کارشناسان سمومی انتخاب شود که دوره ماندگاری آن کوتاه باشد.

شاهرخ پارسا با توصیه به کشاورزان استان در راستای خودداری از سوزاندن بقایای مزارع برداشت شده، اظهار داشت: بهتر است عملیات سم‌پاشی در ساعات اولیه صبح و یا در آستانه شامگاه به‌منظور تاثیر بهتر سم، کاهش گیاه سوزی،کاهش ریسک مسمومیت کارگر سم‌پاش و جلوگیری از تشدید اثر نامطلوب سم انجام شود.

وی کاربرد کودهای ازته در مزارع چغندرقند را موجب کاهش عیار قند و افزایش قند مضره عنوان و بیان کرد: از کاربرد کودهای ازته درمزارع سبزی و صیفی پرهیز شود و چنانچه نیاز به استفاده از سموم کشاورزی در زراعت‌های ذکر شده است مطابق نظر کارشناسان سمومی انتخاب شود که دوره ماندگاری آن کوتاه باشد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه مبارزه مکانیکی با علف هرز عروسک پشت‌پرده در مزارع سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی را به کشاورزان توصیه کرد و گفت: مقدمات کشت کلزا ازجمله خاک ورزی‌های مرسوم در نقاط مستعد کشت این محصول نیز در طی روزها‌ی آتی بهتر است انجام شود.

وی به شخم تابستانه در مزارعی که طی سا‌ل‌های گذشته آلوده به لارو سوسک قهوه‌ای و سیاه بوده اشاره و بیان کرد: به‌منظور کاهش جمعیت آفت در سال‌جاری در مزارع آلوده شخم تابستانه صورت گیرد و همچنین در راستای تهیه بستر بذر در مزارعی که نخود پاییزه برداشت کرده‌اند، خاک‌ورزی اولیه نیز انجام شود.

پارسا با اشاره به فعالیت مگس مدیترانه‌ای در باغات درختان هسته‌دار در این ایام، تصریح کرد: باغداران هرس سبز در تاکستان‌ها و روی درختان سیب را به‌منظور افزایش باردهی درختان ذکر شده را انجام دهند و بدانند که جوانه‌های میوه این درختان روی شاخه همان سال ایجاد می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه به پروانه مینوز در مزارع گوجه‌فرنگی اشاره کرد و افزود: کشاورزان پروانه مینوز را در کشت‌های سیب‌زمینی نیز بررسی کنند و در صورت مشاهده با استفاده از تجهیزات غیرشیمیای با آ‌ن‌ها مقابله کنند.

 

لینک کوتاه خبر: http://goo.gl/ZoXwtC