امضای تفاهمنامه همکاری وزارت جهاد کشاورزی با ایکاردا و سیمیت
امضای تفاهمنامه همکاری وزارت جهاد کشاورزی با ایکاردا و سیمیت

تفاهم نامه همکاری در زمینه افزایش بهره وری نظام های تولیدی غللات محور و افزایش بهره وری گندم و نظام های زراعی گندم بنیان در ایران امروز (شنبه) بین وزارت جهاد کشاورزی و دو سازمان بین المللی ایکاردا و سیمیت امضا شد. در این مراسم پروژه افزایش بهره وری نظام های تولیدی غلات محور و […]

تفاهم نامه همکاری در زمینه افزایش بهره وری نظام های تولیدی غللات محور و افزایش بهره وری گندم و نظام های زراعی گندم بنیان در ایران امروز (شنبه) بین وزارت جهاد کشاورزی و دو سازمان بین المللی ایکاردا و سیمیت امضا شد.

در این مراسم پروژه افزایش بهره وری نظام های تولیدی غلات محور و پروژه افزایش بهره وری گندم و نظام های زراعی گندم بنیان در ایران توسط محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، محمود صلح مدیرکل ایکاردا و مارتین کراف مدیرکل سیمیت به امضا رسید.
در این مراسم سند پروژه افزایش بهره وری نظام های تولیدی غلات محور توسط ‘عباس کشاورز’ معاون امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی و ‘محمود صلح’ مدیرکل مرکز بین المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک (ایکاردا) به منظور ارتقای امنیت غذایی از طریق افزایش تولید سیستم های زراعی دیم محور امضای این قرار داد شد.
همچنین با امضای سند افزایش بهره وری گندم و نظام های زراعی گندم و بنیان در ایران که با حضور ‘اسکندر زند’ معاون تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی و ‘مارتین کراف’ مدیرکل مرکز بین المللی تحقیقات ذرت و گندم (سیمیت) به امضا رسید بهبود سیستم بذر، ارتقای برنامه به نژادی و توسعه کشاورزی حفاظتی در اراضی آبی و دیم مورد تاکید قرار گرفت.

 

تقویت روابط ایران با ایکاردا و سیمیت در پی امضای دو قرارداد
سرج ناکوزی نماینده سازمان خواربار کشاورزی ملل متحد در ایران در این مراسم گفت: امضای این تفاهم نامه ها به تقویت روابط ایران با ایکاردا و سیمیت کمک می کند
وی اظهارداشت: فائو عضو موسسه های بین المللی ملل متحد است و می تواند نقش مهمی در ارتقای ارزش افزوده داشته باشد.

 

ایران جزو ۱۳ کشور تامین کننده امنیت غذایی و خودکفایی در دنیا
به گفته وی، انتقال دانش و تکنولوژی در چارچوب این همکاری ها می تواند به امنیت غذایی و تولید پایدار ایران کمک کند به طوری ایران یکی از ۱۳ کشور تامین کننده امنیت غذایی و دستیابی به خودکفایی در هزاره سوم است.

مرکز تحقیقات بین المللی توسعه کشت غلات در مناطق خشک ‘ایکاردا’ مقر آن در سوریه و مرکز بین المللی بهبود ذرت و گندم ‘سیمیت’ مقر آن در مکزیک است.