دوشنبه, ۰۷ اسفند ۱۴۰۲
»   گزارش, هرمزگان  »   شیوع آفت در مزارع هندوانه شب یلدا/کشاورزان در آستانه ورشکستگی
12 آبان 1395 , ساعت 12:42

مزارع منطقه هشتبندی بار ندارند؛

شیوع آفت در مزارع هندوانه شب یلدا/کشاورزان در آستانه ورشکستگی

امسال هم مشابه سال گذشته آفت ویرانگری به جان مزارع هندوانه شب یلدای کشاورزان منطقه هشتبندی افتاده و دسترنج و سرمایه کشاورزان این منطقه در حال نابودی است

امسال هم مشابه سال گذشته آفت ویرانگری به جان مزارع هندوانه شب یلدای کشاورزان منطقه هشتبندی افتاده و دسترنج و سرمایه کشاورزان این منطقه در حال نابودی است.
شیوع آفت در مزارع کشاورزی منطقه هشتبندی شهرستان میناب یکی از عوامل اصلی بروز خسارت سنگین طی این سالها به کشاورزان این منطقه بوده است. سال گذشته شیوع آفت ویرانگر در مزارع خیار سبز و هندوانه خسارات جبران ناپذیری به کشاورزان این منطقه با وجود صرف هزینه های سرسام آور از سوی کشاورزان برای مقابله با آفات وارد شد.

امسال نیز مشابه سال گذشته آفت ویرانگر به جان مزارع هندوانه شب یلدای کشاورزان منطقه هشتبندی افتاده است و دسترنج و سرمایه کشاورزان این منطقه یکی پس از دیگری در حال نابودی است.

 

۷۰ هکتار مزرعه هندوانه نابود شد

میثم کریمی از کشاورزان هندوانه کار منطقه هشتبندی در این رابطه گفت: اینجانب و بستگانمان قریب به ۷۰ هکتار از مزارع خود را امسال به کشت هندوانه شب یلدا اختصاص داده ایم که متاسفانه آفت ویرانگر به جان مزارع هندوانه افتاده است و راه علاجی برای مقابله با آن وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: این آفت مانند ویروسی است که اگر در مزارع هندوانه کشاورزی شیوع پیدا کند دیگر امکان مقابله با آن نیست و صرف هزینه های سرسام آور سم پاشی برای مقابله با آن فایده ندارد.

آفت هندوانه

حسن کریمی دیگر کشاورز هندوانه کار منطقه هشتبندی اظهار داشت: ویروس شیوع یافته در مزارع هندوانه همانند ویروس جاورک جادوگر و ویروسی که در مزارع گوجه فرنگی شیوع پیدا کرده و عمل می کند و بسیار ویرانگر است و اگر در مزرعه ای مشاهده شد امید به سالم ماندن محصول کشاورزان نیست.

وی افزود: در همجوار اراضی کشاورزی ما مزرعه ۹۰ هکتاری هندوانه وجود دارد که آفت در ۹۰ درصد آن شیوع پیدا کرده است و هزینه های سرسام آور سم پاشی صاحب زمین برای مقابله با آفت تاکنون بی نتیجه بوده است و خسارات سنگینی به صاحب مزرعه هندوانه وارد شده است.

حمید نیکبختی از دیگر کشاورزان منطقه هشتبندی اظهار داشت: هر کشاورز هندوانه کار برای شروع کار بین ۶ تا ۷ میلیون تومان در هر هکتار برای کشت محصول هندوانه در مزارع هزینه می کند که با احتساب هزینه های کارگر، سموم، آب، برق و غیره خسارت سنگینی به هندوانه کاران به دلیل شیوع آفت تحمیل می شود.

وی خاطرنشان کرد: شیوع آفت در مزارع کشاورزی هشتبندی قطعاً برداشت هندوانه شب یلدای این منطقه را با کاهش روبرو خواهد کرد و بسیاری از کشاورزان به دلیل شیوع آفت به احتمال زیاد اصلاً محصولی برداشت نکنند و اگر محصولی برداشت کنند بسیار کم است.

آفت هندوانه

هشتبندی نیازمند مرکز تحقیقات کشاورزی است

حسن خیرخواه کارشناس کشاورزی منطقه هشتبندی ددر این رابطه افزود: وجود یک مرکز تحقیقات کشاورزی برخوردار از بودجه، تجهیزات و کارشناسان مجرب از نیازهای ضروری کشاورزی منطقه هشتبندی به عنوان قطب کشاورزی استان است.

وی تصریح کرد: بسیاری از مشکلاتی که در کشاورزی منطقه وجود دارد نیاز به امتحان و آزمایش دارد تا منشاء آن مشخص شود که متاسفانه کشاورزان نه علم، نه بودجه و نه تجهیزات انجام این کارها را دارند.

 

آفت هندوانه

سم پاشی های بی ضابطه عامل شیوع آفتهای مختلف شده است

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه به دلیل سم پاشی های بی ضابطه و غیر علمی برای مقابله با آفات در مزارع کشاورزی منطقه هشتبندی بسیاری از پشه ها و مگس های مفید به ویژه زنبور عسل در مزارع از بین رفته اند که این امر خود باعث شیوع آفات و کاهش برداشت محصول در مزارع کشاورزان به ویژه هندوانه کاران، خیارکاران و گوجه فرنگی کاران شده است.

خیرخواه افزود: مزارع گوجه فرنگی، هندوانه و خیار سبز کشاورزان برای باروری نیازمند گرد افشانی هستند که متاسفانه به دلیل نابودی پشه ها و مگس های مفید نظیر زنبور عسل به دلیل سم پاشی ها بی ضابطه و نابودی باغات عمل گردافشانی در مزارع هندوانه، خیار سبز گوجه فرنگی و سایر محصولات با موفقیت صورت نمی پذیرد و بسیاری از مزارع با کاهش برداشت روبرو هستند.

وی تصریح کرد: آفاتی که در مزارع کشاورزان و به ویژه مزارع هندوانه شیوع پیدا کرده است نیازمند آزمایش و مقابله به روش های علمی است که به دلیل نبود مرکز تحقیقات کشاورزی در هشتبندی خود کشاورزان بدون مطالعه و تحقیق با انواع سم پاسی ها غیر علمی به مقابله با آفات می پردازند که این امر نتایج معکوسی چون نابودی حشرات مفید نظیر زنبور عسل و گسترده تر شدن آفت های جدید در مزارع شده است.

این کارشناس کشاورزی خاطرنشان کرد: مراکز تحقیقات کشاورزی معمولاً به عنوان بازوی کمکی کشاورزان در مواقع وقوع بحران هستند و با توزیع حشرات مفید بین کشاورزان و انجام تحقیق به روش علمی بر روی آفات شیوع یافته با ارائه راهکارهای صحیح کشاورزان را برای مقابله با آفات کمک می کنند تا با کمترین خسارت روبرو شوند که متاسفانه در منطقه هشتبندی به دلیل نبود مرکز تحقیقات کشاورزی، کشاورزان از این مهم محروم هستند.

وی ابرازداشت: تاکنون از مراکز تحقیقات کشاورزی استان هرمزگان و شهرستان میناب اقدامی موثر برای کمک به کشاورزان مشاهده نشده است و استقرار مرکز تحقیقات کشاورزی در مرکز شهرستان و استان نمی تواند کمکی به کشاورزان کند زیرا امکان دسترسی به این مراکز برای کشاورزان مشکل است و نیاز است مرکز تحقیقات کشاورزی مستقل با کارشناسان مجرب در هشتبندی مستقر شود تا با حضور میدانی کارشناسان به صورت مرتب در مزارع کشاورزان این مشکلات را رصد و روش های صحیح مقابله با آفات به کشاورزان ارائه شود.

علی رئوفی قائم مقام صنف کشاورزان و منابع طبیعی استان هرمزگان نیز با تایید شیوع آفت در مزارع هنداونه در هشتبندی خاطرنشان کرد: تا اوایل دهه ۷۰ بهترین محصول هندوانه از مزارع کشاورزی در هشتبندی برداشت و به بازار مصرف کشور عرضه می شد ولی از زمان شیوع آفت در مزارع هندوانه برداشت محصول به شدت کاهش یافته است.

رئوفی تصریح کرد: آفت شیوع یافته در مزارع هندوانه سایر مزارع کشاورزی نظیر کدو، خیار سبز و گوجه فرنگی را نیز تهدید می کند و کارشناسان برای این بیماری در طی این سالها راه علاجی نیافته اند.

آفت هندوانه

قائم مقام صنف کشاورزان و منابع طبیعی استان هرمزگان در ادامه با طرح پرسشی از کارشناسان داخلی خاطرنشان کرد: اگر با دانش بومی راه مقابله ای برای با آفات ندارند از دانش های نوین جهانی برای مقابله با آن استفاده کنید تا کشاورزان هر ساله دچار این خسارت های سنگین نشوند.

رئوفی اظهارداشت: امسال بیش از ۱۰۰۰ هکتار از مزارع در هشتبندی به کشت هندوانه شب یلدا اختصاص یافته است که بسیاری از هندوانه کاران به خاطر شیوع آفت دچار خسارت شده اند و آفت شیوع یافته در مزارع هندوانه کانونی تهدیدی برای سایر مزارع شده است و کشاورزان خیار کار، کدو کار و گوجه کار نیز از شیوع این آفت در امان نیستند.

قائم مقام صنف کشاورزان استان هرمزگان افزود: شیوع ویرانگر آفت در مزارع کشاورزی هندوانه باعث شده است که هم خاک هم آب و هم سرمایه کشاورزان در هشتبندی به هدر رود و انتظار برداشت محصولی از مزارعی که دچار آفت شده اند نیست.

 

لینک کوتاه خبر: https://goo.gl/lXHNXq

خبرگزاری مهر

مطالب مرتبط

No Thoughts on شیوع آفت در مزارع هندوانه شب یلدا/کشاورزان در آستانه ورشکستگی

Leave A Comment

  • آخرین مطالب

  • برچسب ها

  • <div id="div_eRasanehTrustseal_82516"></div>
    <script src="https://trustseal.e-rasaneh.ir/trustseal.js"></script>
    <script>eRasaneh_Trustseal(82516, true);</script>