پنجشنبه, ۰۱ مهر ۱۴۰۰
»   مطالب, نشریه و دستورالعمل  »   دستورالعمل اجرایی ضد عفونی بذور گندم و جو
۱۰ مرداد ۱۴۰۰ , ساعت ۱۹:۵۶

دستورالعمل اجرایی ضد عفونی بذور گندم و جو

دســـتورالعمـل اجرایی ضد عفونی بذور گندم و جو توســـط دفتر پیش آگاهی سازمـان حفـظ نباتـات بـا همکـاری محققین موســسه تحقیقات گیاهپزشـکی تهیه و تـدوین گردید.

با توجه به اینکه تعدادی از بیماری‎های گندم و جو (سیاهک ها) بعد از کاشت قابل کنترل نیستند و خسارات کمی و کیفی زیادی را به محصول وارد می کنند عملیات ضد‎عفونی بذر اجتناب‎ ناپذیر است .

.

برای دریافت “دستورالعمل اجرایی ضد عفونی بذور گندم و جو” کلیک کنید:

مطالب مرتبط

مدیر جهاد کشاورزی اندیمشک از برپایی پست قرنطینه کمباین های مهاجر در این شهرستان خبر داد و گفت: به منظور جلوگیری از انتقال بیماری های گیاهی ، ضد عفونی بیش از یک هزار ...
0 Comments

No Comment.

  • آخرین مطالب

  • برچسب ها