بسته تولید محصولات تراریخته با صفات انتخابی و زمان بندی اولویت ها تدوین شد
بسته تولید محصولات تراریخته با صفات انتخابی و زمان بندی اولویت ها تدوین شد

به گزارش ایانا، نشست تخصصی ستاد توسعه زیست فناوری با عنوان «مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته در خدمت محیط زیست، امنیت غذایی و سلامت»با حضور زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، نیراعظم خوش خلق سیما رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، عیسی کلانتری مشاور معاون اول رئیس جمهور و رئیس خانه کشاورز […]

به گزارش ایانا، نشست تخصصی ستاد توسعه زیست فناوری با عنوان «مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته در خدمت محیط زیست، امنیت غذایی و سلامت»با حضور زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، نیراعظم خوش خلق سیما رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، عیسی کلانتری مشاور معاون اول رئیس جمهور و رئیس خانه کشاورز و جمع کثیری از محققان و دانشجویان در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری برگزار شد.

تراریخته

ابتدا مصطفی قانعی، دبیرستاد توسعه زیست فناوری و رئیس انستیتو ایران به تشریح کارگروه تخصصی کشاورزی پرداخت و اظهار داشت: در حال حاضر پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی معدودی به موضوع محصولات تراریخته می پردازد، لذا کارگروه تخصصی سعی خود را بر حمایت از این موضوعات اختصاص داده است. همچنین با حمایت از تاسیس شرکت های دانش بنیان امر تجاری سازی را دنبال می کنیم.

پس از آن نیراعظم خوش خلق سیما، رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران با اشاره به فوائد زیست محیطی محصولات تراریخته، لزوم حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست را تشریح کرد و عنوان داشت با توجه به اسناد بالادستی و در چارچوب قانون ایمنی زیستی و سیاست های وزارت جهاد کشاورزی، خواهیم توانست محصول پنبه Bt و برنج تراریخته را به زیر کشت برده و به تدریج جایگزین سایر محصولات دیگر نماییم.

وی استفاده از فناوری تراریخته را در حفظ طبیعت و جلوگیری از چالش های پیشرو بسیار موثر دانست و افزود: محصول تراریخته دوستدار طبیعت بوده از فرسایش خاک و آلودگی هوا جلوگیری می کند و گیاهانی را تولید می نماید که سازگاری کاملی با محیط زست دارند.

در ادامه اسکندر زند، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موضوع سخنرانی خود را به «تولید ملی محصولات تراریخته مقاوم به آفات، متحمل به علف کش ها و محتمل به خشکی در انطباق با اقتصاد دانش بنیان» اختصاص داد و اظهار داشت: متخصصان آینده‌پژوه در حوزه پژوهش به ارکانی چون تغییرات مفهومی در کشاورزی، تکنولوژی جریان ساز و تکنولوژی کارآمد ساز توجه دارند. در کشاورزی شاهد تغییرات مفهومی هستیم که مفهوم «تولید غذا» به «کشاورزی بوم‌سازگار» تبدیل شده است؛ بدین ترتیب کشاورزی زیرمجموعه محیط زیست قرار می گیرد. کشاورزی سازگار با محیط زیست واژه ای است که در متن سیاست ها باید مورد توجه قرار گیرد.